Đang online: 3  |   Hôm nay: 460  |   Tổng lượt truy cập: 899831
vi  en
Trang chủ  >  Chia sẻ
Chia sẻ
Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP
Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
10/09/2014 09:09:30

Công văn 3609/TCT-CS năm 2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 119/2014/TT-BTC
Công văn 3609/TCT-CS năm 2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế
04/09/2014 02:09:04

Công văn 3611/TCT-DNL năm 2014 thể hiện giá trị âm trên hóa đơn điều chỉnh
Công văn 3611/TCT-DNL năm 2014 thể hiện giá trị âm trên hóa đơn điều chỉnh
04/09/2014 02:09:20

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC
Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế
10/09/2014 09:09:50

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 08/06/2014
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 08/06/2014 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 02/08/2014
03/07/2014 02:07:25

Chế Độ Kiểm Tra Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng Thuộc Diện Hoàn Thuế Trước, Kiểm Tra Sau
Chế Độ Kiểm Tra Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng Thuộc Diện Hoàn Thuế Trước, Kiểm Tra Sau
23/06/2014 02:06:31

Đính Chính Thông Tư Số 45/2013/Tt-Btc Ngày 25/4/2013 Hướng Dẫn Chế Độ Quản Lý, Sử Dụng Và Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định
Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh...
23/06/2014 02:06:05

Quyết định 1378/QĐ-BTC năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
Quyết định 1378/QĐ-BTC năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính - Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (tại Cục thuế); - Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập...
22/06/2014 01:06:39