Đang online: 3  |   Hôm nay: 461  |   Tổng lượt truy cập: 899832
vi  en
Trang chủ  >  Chia sẻ
Chia sẻ
Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành có hiệu lực từ ngày 08/08/2015
10/07/2015 01:07:57

Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH năm 2015 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động
Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH năm 2015 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
04/07/2015 02:07:39

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn Nghị Định Số 03/2014/Nđ-Cp
Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH, ngày 29 tháng 08 năm 2014 Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Điều Của Nghị Định Số 03/2014/Nđ-Cp Ngày 16 Tháng 01 Năm 2014 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động Về Việc Làm
23/09/2014 08:09:18

Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH về lao động là người giúp việc gia đình
Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình
04/09/2014 02:09:11

Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.
10/07/2015 12:07:34

CV 1462/LĐTBXH-LĐTL - cúp điện, nước không do lỗi của người SDLD thì vẫn phải trả lương, nhưng nếu thoả thuận tạm hoãn HĐLĐ thì không phải trả lương
Công văn 1462/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về tiền lương trong thời gian ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
18/08/2014 06:08:46

Công văn 2432/LĐTBXH-LĐ - HĐLĐ có thỏa thuận về khoản tiền chi trả bảo hiểm thất nghiệp trong tiền lương thì chi trả trợ cấp thôi việc
Công văn 2432/LĐTBXH-LĐ - HĐLĐ có thỏa thuận về khoản tiền chi trả bảo hiểm thất nghiệp trong tiền lương thì chi trả trợ cấp thôi việc
18/08/2014 06:08:09

Công văn 2433/LĐTBXH-LĐTL - Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu
Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu
18/08/2014 05:08:21