Đang online: 3  |   Hôm nay: 442  |   Tổng lượt truy cập: 899813
vi  en
Trang chủ  >  Chia sẻ
Chia sẻ
Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn luật quảng cáo và nghị định số 181/2013/NĐ-CP
Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quảng cáo và nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo
20/06/2014 03:06:06

Luật cư trú sửa đổi năm 2013
Luật cư trú sửa đổi năm 2013 Ngày ban hành: 20/06/2013 Ngày hiệu lực: 01/01/2014
16/05/2014 12:05:05

Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013
Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 Ngày ban hành: 20/06/2013 Ngày hiệu lực: 01/01/2014
15/05/2014 11:05:26

Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013
Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013 Ngày ban hành: 16/11/2013 Ngày hiệu lực: 01/06/2014
15/05/2014 11:05:21

Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ngày ban hành: 05/05/2014 Ngày hiệu lực: 20/06/2014
15/05/2014 11:05:16

Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú Ngày ban hành: 18/04/2014 Ngày hiệu lực: 15/06/2014
15/05/2014 11:05:19

Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày ban hành: 04/04/2014 Ngày hiệu lực: 20/05/2014
15/05/2014 11:05:32

Nghị định 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Nghị định 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Ngày ban hành: 24/03/2014 Ngày hiệu lực: 15/05/2014
15/05/2014 11:05:32